• Tue, June 28, 2022

तुकाराम महाराज पालखी

संत तुकाराम महाराज पालखीचे आज पुण्यात आगमन

पुणे,दि२२ :-  संतश्रेष्ठ जगद्गुरू संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या ३३७ पालखी सोहळ्याने आषाढी वारीसाठी श्रीश्रेत्र देहूगाव येथून पंढ...