• Tue, March 21, 2023

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योजना

रेशीम उद्योगाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योजना

 अटी व शर्ती किमान अर्धा एकर जमीन - पाण्याची निचरा होणारी,  बारमाही पाण्याची सोय   तुती लागवड, किटक संगोपन साहित्य व प...