• Tue, February 07, 2023

सेफ्टी पुरस्कार

पुणे शेलारवाड़ी रेल्वे चे उपस्टेशन प्रबंधक आणि गेटमन यांना महाव्यवस्थापकांचा सेफ्टी पुरस्कार

पुणे,दि.०५:- मध्य रेल्वेचे अनिल कुमार लाहोटी, महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे यांनी 10 मध्य रेल्वे कर्मचाऱ्यांना “महाव्यवस्थापक सेफ्टी पुरस्कार”...