• Tue, February 07, 2023

राज्य शासनाचा निर्णय

सर्व शहरांचे सौंदर्यीकरण; राज्य शासनाचा निर्णय

मुंबई,दि.२९ : -राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शहर सौंदर्यीकरण अभियान राबविण्यात येणार आहे. झोपडपट्टय़ा, गावठाणे यांची स्वच्छता...