• Tue, February 07, 2023

राज्य कर्मचाऱ्यांना ३४ / टक्के महागाई भत्ता

राज्य कर्मचाऱ्यांना ३४ / टक्के महागाई भत्ता व डी ए ३ / फरकास वित्त विभागाकडून मंजुरी.

मुंबई, दि.१२ ( झुंजार ऑनलाइन ) महाराष्ट्र राज्य मधील शासकीय व जिल्हा परिषद निवृत्तीवेतनधारक व त्यांच्याबरोबर इतर वेतनधारक यांना.३४/टक्के महा...