• Sun, April 02, 2023

प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात ५ ऑगस्टपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

पुणे दि.२३: पुणे ग्रामीण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्यादृष्टीने अपर जिल्हादंडाधिकारी हिम्मत खराडे यांनी  ५ ऑगस्ट २०२२ च्या रा...