• Tue, February 07, 2023

पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधक

4 हजाराची लाच घेताना पुण्यातील तलाठी अॅन्टी करप्शनच्या जाळ्यात

पुणे,दि.०७:- खेड येथील आजोबांनी खरेदी केलेल्या शेतजमिनीची सातबारा सदरी नोंद करण्यासाठी 4 हजार रुपये लाच घेताना खेड तालुक्यातील टोकावडे येथील...