• Tue, February 07, 2023

खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डा

खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डा अशी शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकाची अवस्था

औरंगाबाद,दि.१८: - शहरातील मध्यवर्ती बस स्थानक या बस स्थानकामध्ये खड्डेच खड्डे झाले आहे या बस स्थानकातून राज्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत बस इथ...