• Sun, November 27, 2022

एस टी बस

ग्रामीण भागात एस टी बस सुरु कराव्यात - प्रशांत ओगले

श्रीगोंदा,दि.१४:- शाळा ,महाविद्यालय सुरू होत असून ग्रामीण दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना मात्र एसटी बसेसच्या ग्रामीण भागातील फेऱ्या बंद असल्...