• Tue, February 07, 2023

बैलासमोर नागाने काढला फणा

दावणीला बांधलेल्या बैलासमोर नागाने काढला फणा

जालना,दि.१८:- दावणीला बांधलेल्या एका बैलासमोर सलग 20 मिनिटे फणा काढून नागाने बैलाला घाबरवण्याचा प्रयत्न केला.मात्र दावणीला बांधलेला बैल जराह...