• Thu, September 28, 2023

श्वान पाळताय? परवाना घ्या, नाहीतर.

श्वान पाळताय? परवाना घ्या, नाहीतर.

पुणे,दि.२०:- श्वान परवान्यासाठी आता महापालिकेने ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून दिली असून गेल्या नऊ महिन्यात काही श्वान मालकांनी श्वानासाठी ऑनलाइन...